v20160406
> 01

Opgelet
Heden is de GPIO module een onderdeel van het besturingssysteem geworden.
Een paar zaken zijn veranderd, maar nog niet verwerkt in deze cursus.

GPIO aansturen onder RISC OS

Een eenvoudige cursus

Wie even in de geschiedenis duikt, zal al snel merken dat de ARM processoren en het besturingssysteem RISC OS v5 en v6 een gemeenschappelijke bron hebben.
Dankzij het aanpassen van RISC OS door RISCOS OPEN voor nieuwe hardware, eerst het Beagle- & Pandaboard en nu de verschilend Raspberry Pi's, merken we een bijzonder belangstelling voor RISC OS. En terecht want dit besturingssysteen is snel, gebruiksvriendelijke en met vele, zeer vele mogelijkheden.
Ook het aansturen van de General Purpose Input Output aansluitingen of GPIO, is mogelijk en eigenlijk relatief gemakkelijk. Maar hoe beginnen we daaraan ? Juist, met deze eenvoudige cursus.

Opgelet, elk besturingssyteem heeft zo zijn kenmerken, ook RISC OS, met o.a. het gebruik van de muis !
De huidige installatie van RISC OS met NOOBS en/of via ROOL verwacht dat eerst het netwerk en de juiste tijd ingesteld worden.

top

Inhoud
Deel 01, GPIO module De GPIO module downloaden en testen
De GPIO module automatisch inladen
Handige testprogramma's
Nog meer downloaden ? ?
Asterisk van de Big Ben Club
Deel 02, B++ Commando per commando
Een tekst-bestand als input
Een BASIC-bestand
Als deel van een programma
Deel 03, GPIO als uitgang voor een LED GPIO eigenschappen
LED aansluiten en testen met GPIOCOnfig
Stap voor stap aansturen
De structuur van een echt programma
Extra oefeningen
Deel 04, GPIO als ingang voor een schakelaar Een schakelaar aansluiten op GPIO pin 18
Checken met !GPIOConfig
Ons basic-programma "LED aan"
Als compleet programma "!Switch"
Enkele toepassingen
Extra oefeningen
Deel 05, GPIO beschermen Waarom de GPIO pinnen beveiligen?
Flatkabels en een breadboard
Opsteekprinten
GPIO pinnen bufferen
Deel 06, GPIO uitbreiding
Deel 07,

top

Opgelet, de cursus is bedoeld voor een Raspberry Pi met RISC OS.
Deze eenvoudige curus is ook geschikt voor zelfstudie.
Hopelijk kan uw nieuwe programmeer-ervaring een ideale basis worden om later verder te gaan met Python, C++ en andere talen.
De hardware oplossingen mogen gebruikt worden voor eigen projecten.
Een zekere voorkennis van RISCOS is een groot voordeel.

Deze eenvoudige cursus staat on-line bij de gebruikersgroep www.riscos.be en bijBBC .
Op- en aanmerkingen, suggesties en vragen, ... steeds welkom. Al het materiaal mag vrij gebruikt worden, maar een verwijzing en/of link naar de website zal erg gewaardeerd worden.

top

Frank RISCOS.be