v20140309
01 < index > 03

GPIO aansturen onder RISC OS

Deel 02, eerst leren programmeren in B++

B++ ?
- Commando per commando
- Een tekst-bestand als input
- Een BASIC-bestand
- Als deel van een programma
Even samenvatten
En waar haalt Abraham ...

top

B++ ?
Als we met de GPIO pinnen van de RaspberryPi iets willen gaan controleren of besturen, moeten we alle inkomende informatie verwerken en de resultaten ergens laten zien. En dat doen we in een programma. En wie RISC OS al wat langer kent, weet dat de meegeleverde ARM BBC BASIC zo goed, snel, krachtig en modern is, dat het best een plus verdient. Lees meer hierover op bv. ARM BASIC, of BBC BASIC, ... .

Back to BASIC heeft heeft nog een voordeel, we kunnen eenvoudig beginnen en zorgen voor een lage programmeer-drempel voor de beginners !
We kunnen BASIC op verschillende manieren gebruiken
- Commando per commando
- Een tekst-bestand als input
- Een BASIC-bestand
- Als deel van een programma

top

Commando per commando
Elk besturingssysteem heeft wel ergens de mogelijkheid om te werken in de "commandoregel-interface", ook wel gekend als "DOS venster, terminal, shell, ... ". Onder RISC OS doen we dat het handigste in een "TaskWindow".

top

Een tekst-bestand als input
Deze methode "ter lering en de informatie want ... ."
We kunnen vooraf alle BASIC opdrachten in een teskt-bestand steken. Dit tekst-bestand kunnen aan BASIC aanbieden alsof we aan het typen zijn. En waarom die "want ... " ? Gewoon omdat de mogelijkheden een beetje afhankelijk zijn van de gebruikte acieve programma's. In bovenstaande gebruikt de TaskWindow de tekst-editor "Zap".
En "alsof we aan het typen zijn" moet je letterlijk nemen: de derde opdracht wordt het antwoord op de 2de opdracht, vandaar het gekke resultaat.
Laten we maar snel overgaan naar het volgende.

top

Een BASIC-bestand
In plaats van een tekst-bestand, kunnen we evengoed direct een basic-bestand maken

top

Als deel van een programma
In "Deel 1" hebben we reeds het test-programma !PiLed gebruikt. Met ingedrukte shift-toets+klikken hebben we het programma geopend. We hebben er toen niet opgelet, maar !RunImage is een basic-bestand. En dit basic-prgramma wordt aangestuurd door de inhoud van !Run. En ...
In het volgende deel wordt alles netjes uitgelegd en opgebouwd.

top

Even samenvatten

top

En waar haalt Abraham zijn mosterd vandaan ?
In de eerste plaats van de vele mensen die mij helpen en telkens weer geduldig antwoord geven op mijn vragen en/of mijn probeersels werkend krijgen. Daarom, kom naar de RISC OS bijeenkomsten bij u "in de buurt" ! De volgende keer sluiten we een ledje aan en maken uiteindelijk een compleet programma.